Δήλωση Συναίνεσης

Η εταιρεία «AKOUSTICA MEDICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα την Αθήνα, Ομονοίας 12, ΑΦΜ 095697773 , στο εξής καλούμενη η «AKOUSTICA» επιθυμεί τη συναίνεσή σας ώστε να λαμβάνετε ενημέρωση -μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, μέσω email ή με έντυπο υλικό- για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για να σας απαντάμε στα ερωτήματα που μας θέτετε.

Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στη φόρμα Επικοινωνίας θα χρησιμοποιούνται μόνο από την AKOUSTICA και θα γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη, μόνο στο μέτρο που αυτό κριθεί απαραίτητο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της και σύμφωνα με τις αυστηρές πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες ακολουθεί απαρέγκλιτα η εταιρεία .”

Μόλις συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη Φόρμα Επικοινωνίας και πατήσετε «Αποστολή» θα καταχωρηθείτε στη λίστα ενημερώσεων της AKOUSTICA.

Η συναίνεσή σας θα τηρείται έως ότου την ανακαλέσετε και σε κάθε περίπτωση όχι για περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία αίτησης ανάκλησής της συναίνεσής σας, όπως αναλύεται παρακάτω. Ειδικότερα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@akousticamedica.gr, αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό σας και τη φράση «Δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις από την AKOUSTICA».

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των στοιχείων σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή στην AKOUSTICA στο email στο info@akousticamedica.gr αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό σας και το σχετικό αίτημά σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η λήψη ενημερώσεων από την AKOUSTICA παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 210 6475600).

Call Now Button
0