Όροι και προϋποθέσεις

Εκστρατεία για Καλύτερη Ακοή / Campaign for Better Hearing

Όροι και προϋποθέσεις

 

  1. Τα ακουστικά βαρηκοΐας παρέχονται “ως έχουν”. Κατανοώ ότι η Εκστρατεία δεν παρέχει καμία δήλωση και εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τα ακουστικά βαρηκοΐας και αποποιείται οποιαδήποτε και όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση. Κατανοώ επίσης ότι η Εκστρατεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας ή για τυχόν αξιώσεις για ζημίες ή επακόλουθες απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας.
  2. Αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι το γεγονός ότι μπορεί να μην επιλεγώ τελικά για την παροχή της δωρεάς των ακουστικών
  3. Δηλώνω επίσης ότι δεν είμαι συγγενής ή φίλος με κάποιον από τους εργαζόμενους της Akoustica Medica.
  4. Τα ακουστικά βαρηκοΐας έχουν διετή εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας και εφ όρου ζωής δωρεάν συντήρηση στα Κέντρα Ακοής της Akoustica Medica.
  5. Δια του παρόντος παραχωρώ στην Εκστρατεία για Καλύτερη Ακοή στις εταιρείες που οργανώνουν και λειτουργούν την Εκστρατεία, στις θυγατρικές τους, στους δικαιοδόχους και τους διαδόχους τους (συλλογικά εφεξής τα ‘Αδειδοτούμενα Μέρη’) ένα άνευ ανταλλάγματος διαρκές δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, εκτύπωσης, δημοσίευσης, μετάδοσης και αναμετάδοσης του ονόματός του, της μαρτυρίας ή/και δήλωσής του σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και τύπους διαφήμισης και προώθησης (συλλογικά, η “Διαφήμιση”) για την Εκστρατεία και τις υπηρεσίες της.
  6. Συμφωνώ ότι δεν θα διεκδικήσω ή θα διατηρήσω εναντίον των Αδειοδοτημένων Μερών οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή ή απαίτηση οποιουδήποτε είδους ή φύσης, όπως ενδεικτικά εκείνων που βασίζονται σε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σε σχέση με την εξουσιοδοτημένη χρήση της μαρτυρίας του από τα Αδειοδοτούμενα Μέρη στη Διαφήμιση. Αντιλαμβάνομαι ότι η παρούσα Συμφωνία δεν υποχρεώνει τα Αδειοδοτούμενα Μέρη αλλά μόνον τους δίνει το δικαίωμα εάν με επιλέξουν, να κάνουν χρήση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που παραχωρούνται στο παρόν.
  7. Έχω λάβει γνώση του τρόπου που η Akoustica Medica σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα μέσω του site https://www.akousticamedica.gr/epishmansh-aporrhtou/ και της Εκστρατείας για καλύτερη ακοή μέσω του site https://www.campaignforbetterhearing.org/privacy-policy
Call Now Button
0