Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

PRIVACY POLICY – AKOUSTICA MEDICA

Η είσοδος και περιήγηση στην ιστοσελίδα akousticamedica.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας με τους παρακάτω όρους χρήσης:

1. Πνευματική ιδιοκτησία & Προσωπικά Δεδομένα
Η ιστοσελίδα akousticamedica.gr και ο,τιδήποτε περιέχεται σε αυτή συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε. ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με την Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε. και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους της ΕΕ και της Ελλάδας περί διακριτικών γνωρισμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας akousticamedica.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή μη σκοπούς επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας από την Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε.. Επιπλέον, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας akousticamedica.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Περιορισμός ευθύνης της Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε.
Η Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε. δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (πχ καταστροφή αρχείων, λήψη ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.).

3. Ευθύνη χρήστητης ιστοσελίδας
Οι χρήστες της ιστοσελίδας akousticamedica.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της με στόχο την αποστολή, ανάρτηση, και δημοσίευση, περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, δυσφημιστικό ή συνιστά παραβίαση του απορρήτου προσωπικών δεδομένων, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες κοινωνικές διακρίσεις ήμπορεί να εκθέσειανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Σχετικά με τα Cookies
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα akousticamedica.gr, η ηλεκτρονική σας συσκευή θα λαμβάνει αυτόματα ένα ή περισσότερα cookies, τα οποία μεταφέρονται από αυτήν την ιστοσελίδα ή από τομείς τρίτου μέρους στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου. Τα cookies είναι απαραίτητα για να καταστείη ιστοσελίδα λειτουργική, επιτρέποντας στον επισκέπτη της να ασκεί βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση σε σελίδες και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Επίσης τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα συλλέγοντας και αναφέροντας ανώνυμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή επισκεπτών σε διαδικτυακούς τόπους με σκοπότην προβολή σχετικών διαφημίσεων.

5. Παροχή υπηρεσίας Νewsletter (ενημερωτικά δελτία)
Με την εγγραφή σας στο Newsletter συμφωνείτε ότι το akousticamedica.gr θα αποθηκεύσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για χρήση αποκλειστικά και μόνο από το akousticamedica.gr και σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Με την εγγραφή στο Newsletter μας, οι επισκέπτες συναινούν στην παροχή και χρήση προσωπικών του στοιχείων από την AkousticaMedica. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η Akoustica Medica για να επικοινωνήσει μαζί τους στα πλαίσια ενημέρωσης, προώθησης ή έρευνας την οποία διεξάγει. Το περιεχόμενο που διατίθεται με την μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποτελεί αναπόσπαστο μέροςτης ιστοσελίδας akousticamedica.gr και καλύπτεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ενημερωτικά δελτία μόνο για προσωπική σας χρήση και δεν μπορείτε να κάνετε χρήση τους για οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη χρήση. Η δημοσίευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή μετάδοση του περιεχομένου των ενημερωτικών δελτίων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε. απαγορεύεται.

6. Τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης
Η ιστοσελίδα akousticamedica.gr μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε και μονομερώς τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη σε διάταξη κανόνα αναγκαστικού δικαίου, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν κείμενο χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων χρήσης.