Ενημέρωση Newsletter

Ενημέρωση για την αποστολή NEWSLETTER και Αλληλογραφίας

Η εταιρεία «Akoustica Medica Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα, Ομονοίας 12, ΑΦΜ 095697773 , στο εξής καλούμενη η «AKOUSTICA», ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ζητάει τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστέλλει στο e-mail σας ενημερωτικό/διαφημιστικό υλικό (newsletter) για τις προσφορές και τις νέες υπηρεσίες, της καθώς και για τυχόν απορίες σε επιμέρους ερωτήματα που της απευθύνετε.

Το e-mail σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την AKOUSTICA και θα γνωστοποιείται μόνο στην πλατφόρμα χρήσης για την αποστολή των μαζικών emails, πχ Mailchimp, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, με τις οποίες η AKOUSTICA συνεργάζεται.

Μόλις μας δηλώσετε το e-mail σας, θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής, με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι μας έχετε δώσει συγκατάθεση σας για την αποστολή newsletter από την AKOUSTICA. Η δήλωση συγκατάθεσής σας θα τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλονται newsletter από την AKOUSTICA και σε κάθε περίπτωση όχι για περισσότερο από 6 μήνες από τη αίτηση ανάκλησής σας, όπως αναλύεται παρακάτω.

Συγκεκριμένα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter της AKOUSTICA και αναφέρει ότι : «διαγραφείτε από το newsletter πατώντας εδώ» ή αποστέλλοντας email στο info@akousticamedica.gr αναφέροντας ότι «Επιθυμώ να διαγραφώ από τη λίστα newsletter της AKOUSTICA». Η αίτηση/δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δεν θα τηρείται για περισσότερο από έξι μήνες, από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή αίτησης στην AKOUSTICA στο e-mail στο info@akousticamedica.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η αποστολή newsletter παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 210 6475600 ).