Πολιτική Επιστροφών

Η Akoustica Medica σας εγγυάται ότι το ακουστικό που αγοράσατε είναι ένα ποιοτικό και προηγμένο τεχνολογικά προϊόν, το οποίο ανταποκρίνεται σε υψηλές προδιαγραφές κατασκευής. Εξάλλου, το εν θέματι ακουστικό δοκιμάσατε και ο ειδικός ακοής μας προσάρμοσε στην περίπτωσή σας, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες ακοής σας.

Ωστόσο, αν παρ’ ελπίδα θελήσετε να επιστρέψετε το προϊόν, επειδή κρίνετε ότι το ακουστικό δεν πληροί της απαιτήσεις σας, μπορείτε να το πράξετε εντός αποκλειστικού διαστήματος 14 ημερών μετά τη λήξη του μήνα παραλαβής του, υποβάλλοντας μας έγγραφο αίτημα ηλεκτρονικά στο e-mail info@akousticamedica.gr, όπου και θα μας αναφέρετε αναλυτικά το πρόβλημα και τον λόγο επιστροφής του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση, η Akoustica Medica δεν θα δέχεται επιστροφές ακουστικών που πραγματοποιούνται σε χρόνο που υπερβαίνει το διάστημα των 14 ημερών μετά τη λήξη του μήνα παραλαβής.

Για την επιστροφή του προϊόντος θα προγραμματίζεται ραντεβού κατά το οποίο θα παραδίδετε το προϊόν σε ένα από τα κέντρα ακοής μας ή θα σας επισκέπτεται ο ειδικός ακοής, ο οποίος θα παραλαμβάνει το ακουστικό από τον χώρο σας. Διευκρινίζεται ότι για να γίνει δεκτή η επιστροφή, το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς του. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, η Akoustica Medica επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος.

Για τις περιπτώσεις αγοράς ακουστικού βαρηκοΐας με αποζημίωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (ΦΕΚ Β΄ 4898/01.11.2018), ο ασφαλισμένος δικαιούται τέτοια αποζημίωση κάθε τέσσερα έτη. Επισημαίνεται ότι αν ο ασφαλισμένος δεν επιστρέψει το ακουστικό σε διάστημα 14 ημερών, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται ανωτέρω, θα δικαιούται να κάνει χρήση του ως άνω δικαιώματος αποζημίωσης μετά το πέρας τεσσάρων ετών (4)(βλ. άρθρο 55 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Υ.).

Με την χρήση και επισκόπηση της παρούσας ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχετε λάβει γνώση και συναινείτε ως προς το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Επιστροφών.